လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပါက ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ် ချမှတ်ခံရမည်

171

 

က​လေး၊ ဇွန် ၇

မည်သူမဆို ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်လိုပါက ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ ဖွင့်လှစ်ပါက ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ် ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရ သိရသည်။

ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်လိုကြောင်း လျှောက်ထားချက်ကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီး လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်သလို ငြင်းပယ်ခြင်းလည်းပြုနိုင်ကာ ခွင့်ပြုပါက လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကြေး ပေးသွင်းစေ၍ သက်တမ်းနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ကာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကာ ခွင့်ပြုထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန်လည်း သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ အခန်း (၈) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ပုဒ်မ ၄၇ (ခ)တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ထို့ပြင် ယာဉ်မောင်းသင်တန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့် ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူသည် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ပါက ပထမအကြိမ် သတိပေး၍ သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကာ ဒုတိယအကြိမ်တွင် ကာလသတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး တတိယအကြိမ်တွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်အား ဖျက်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များအရ သိရသည်။

ကျော်ကျော်အောင်(ကလေးမြို့)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here