မေလ ဒုတိယပတ်တွင် 7P/4000  ကျော်ရောက်ရှိနေပြီး  7P  နှင့် 9P  လေးလုံးပူးနံပါတ်အားလုံး  ကြိုတင်ရောင်းချထား

886

ရန်ကုန်၊ မေ

မေလ ဒုတိယပတ်တွင် 7P/4000 ကျော်ရောက်ရှိနေပြီး 7P နှင့် 9P လေးလုံးပူးနံပါတ်များအားလုံး ကြိုတင်ရောင်းချထားပြီး ဖြစ်ကြောင်းကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ထောက်ကြန့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဌာနမှ သိရသည်။

7P နံပါတ်များ ထုတ်ပေးနေစဉ်အတွင်း 7P နှင့် 9P လေးလုံးပူးနံပါတ်များအားလုံး ရောင်းချထားပြီးဖြစ်ရာ 9P/1111 ကို ကျပ်သိန်းလေးဆယ်၊ 9P/2222 ကို ကျပ် ၅၂ သိန်း၊ 9P/3333 ကို ကျပ် ၃၄ သိန်း၊ 9P/4444 ကို ကျပ် ၄၄ သိန်း၊ 9P/5555 ကို ကျပ် ၅၂ သိန်း၊ 9P/6666 ကို ကျပ် ၆၄ သိန်း၊ 9P/7777 ကို ကျပ် ၆၂ သိန်း၊ 9P/8888 ကို ကျပ် ၉၈ သိန်း၊ 9P/9999 ကို ကျပ် ၁၇၂ သိန်းတို့ဖြင့် ရောင်းချထားကြောင်း သိရသည်။

တစ်ပတ်အတွင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင် စိတ်ကြိုက်နံပါတ် ရောင်းချမှုစာရင်း များအရ 7P/2345 ၊ 7P/2377 ၊ 7P/2232 ၊ 7P/2774 ၊ 7P/2882 ၊ 7P/2997 ၊ 7P/2779 ၊ 7P/3335 ၊ 7P/3303 ၊ 7P/3177 ၊ 7P/3688 ၊ 7P/3600 ၊ 7P/4050 ၊ 7P/3883 ၊ 7P/4422 ၊ 7P/5568 ၊ 7P/5400 ၊ 7P/5522 ၊ 7P/5333 ၊ 7P/4789 ၊ 7P/5111 ၊ 7P/5388 စသည့်နံပါတ်များကို ကျပ်ငါးသိန်းစီ၊ 7P/3033 ၊ 7P/3336 ၊ 7P/2979 ၊ 7P/3579 ၊ 7P/3696 ၊ 7P/3553 ၊ 7P/3434 ၊ 7P/3679 ၊ 7P/3993 ၊ 7P/4689 ၊ 7P/4447 ၊ 7P/5225 ၊ 7P/5668 ၊ 7P/5565 ၊ 7P/5554 စသည့် နံပါတ်များကို ကျပ်ခြောက်သိန်းစီ၊ 7P/4005 ၊ 7P/4554 ၊ 7P/5559 ၊ 7P/5571 ၊ 7P/6669 ၊ 7P/7177 ၊ 7P/7077 စသည့် နံပါတ်များကို ကျပ်ခုနစ်သိန်းစီ၊ 7P/5757 ၊ 7P/5577 ၊ 7P/5166 ၊ 7P/5544 ၊ 7P/6363 ၊ 7P/6886 ၊ 7P/7771 ၊ 7P/7200 ၊ 7P/7688 ၊ 7P/7977 ၊ 7P/7717 စသည့်နံပါတ်များကို ကျပ်ရှစ်သိန်းစီ၊ 7P/6868 ၊ 7P/7789 ၊ 7P/7887 ၊ 7P/8883၊ 7P/8885 စသည့်နံပါတ်များကို ကျပ်ကိုးသိန်းစီ၊ 7P/7877 ၊ 7P/8887 ၊ 7P/8886 ၊ 7P/8668 ၊ 7P/8811 ၊ 7P/8788 ၊ 7P/9995 ၊ 7P/9666 ၊ 7P/9979 ၊ 7P/9899 စသည့်နံပါတ်များကို ကျပ် ၁ဝ သိန်းစီ၊ 7P/8000 ၊ 7P/8977 ၊ 7P/9009 ၊ 7P/9699 ၊ 7P/9900 စသည့်နံပါတ်များကို ကျပ် ၁၁ သိန်းစီ၊ 7P/9989 ၊ 7P/1881 စသည့် နံပါတ်များကို ကျပ် ၁၂ သိန်းစီ၊ 7P/9922 ၊ 9P/1818 ၊ 9P/1989 ၊ 9P/2230 စသည့် နံပါတ်များကို ကျပ် ၁၃ သိန်းစီ၊ 9P/6789 ၊ 9P/7887 နံပါတ်များကို ကျပ် ၁၇ သိန်းစီ၊ 9P/6868 နံပါတ်ကို ကျပ် ၁၈ သိန်း၊ 9P/7878 ၊ 9P/7779 ၊ 9P/8998 ၊ 9P/8199 ၊ 9P/9799 စသည့် နံပါတ်များကို ကျပ် ၁၉ သိန်း၊ 9P/9797 ၊ 9P/9779 ၊ 9P/8989 ၊ 9P/7799 စသည့်နံပါတ်များကို ကျပ် သိန်းနှစ်ဆယ်နှင့် 9P/9977 ၊ 9P/9889 ၊ 9P/9898 စသည့် နံပါတ်များကို ကျပ် ၂၁ သိန်းတို့ဖြင့်ရောင်းချထားကြောင်း သိရသည်။

ထောက်ကြန့် ကညန၏ နံပါတ်ထုတ်ပေးမှုစာရင်းများအရ မေ ၁၆ ရက်တွင် 7P/4695 နှင့် HH/3786 ရောက်ရှိနေပြီး အဆိုပါနေ့တွင် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းမှာ အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၁,၃၄၂ ကျပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။

ရဲထွန်းကျော်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here