ဘိုးပေါက်နှင့် ပစ္စတင်တို့ကို တိုင်းတာခြင်း

146

 

အော်တိုမိုဘိုင်းမှ အင်ဂျင်ကိုမြင်သာရန် အင်ဂျင်ဟက်ဖွင့်ဖို့လိုအပ်သည် ကို အထူးပြောစရာ မလိုအပ်ပေ။ အဦးဆုံးပြောလိုသည်မှာ ကားဝါသနာပါ သူ၊ အတွေ့အကြုံနည်းသူများအနေနှင့် အထူးသဖြင့် အင်ဂျင်အမျိုးအစား မှာ OHC – Overhead Camshaft ဖြစ်ပါလျှင် အင်ဂျင်၏ တိုင်မင်များ ပါဝင်စွက်ဖက် ပတ်သက်နေသဖြင့် ဟက်ဖွင့်သည့်အလုပ်ကို ကိုယ်တိုင် မပြု လုပ်ဘဲ အတွေ့အကြုံရှိသော ဝပ်ရှော့တွင်သာ အပ်နှံပြုလုပ်သင့်သည်။

အင်ဂျင်ဘိုးပေါက်အချင်း တိုင်းတာနေပုံ
အင်ဂျင်၏ပစ္စတင်မှာ Standard Size ဖြစ်ခြင်း၊ Over Size ဖြစ် ခြင်းကို မည်သို့ စစ်ဆေးသိရှိနိုင်မည်နည်း။ အမှတ်အသားများ (ပစ္စတင် အပေါ်မျက်နှာပြင်တွင် ရိုက်နှိပ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်)အားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါ မည်လား။ အချို့သော အင်ဂျင်များမှ အဓိက အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ရင်းများ၊ ပစ္စတင်များ၊ ဘလောက်အစရှိသည်များပေါ်တွင်လည်း အင်ဂျင် ၏ Size တို့ကို ရိုက်နှိပ်မထားတတ်သည့်အပြင် ပို၍ဆိုးရွားသည်က အင် ဂျင် အိုဗာဟောပြုလုပ်စဉ် ဘိုးပေါက်ချဲ့(Boring)ထားပြီး အိုဗာဆိုက် ပစ္စတင်ရင်းများ အသုံးပြုထားရာတွင် တိုက်ရိုက်အမှတ်အသားမပါသည် များအား သုံးစွဲထားခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့သော အမှတ်အသားမပါသည့် ပစ္စည်း များအတွက် အင်ဂျင်ကိုင်သော မက္ကင်းနစ်မှ အမှတ်အသားမပြုပေးလိုက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် မှတ်တမ်း မတင်လိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကားလောကဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံကြီးများမှ မက္ကင်းနစ်အများစုက ပြန် လည်တည်ဆောက်ခြင်း Rebuild (Rebuild ဟုဆိုရာတွင် အိုဗာဟော အလုပ်နှင့် ကွာခြားသည်ဟုဆိုပါလျှင် ဘိုးရင်းပြုလုပ်ခြင်း၊ Valve Seat ၊ Valve guide များပြုပြင်အထိုင်ချခြင်း၊ ဗားအသစ်လဲခြင်း အပါအဝင် ကရိုင်းရှပ်ဆိုက် ယင်း၏ Journal Sizes ပြောင်းလဲမှု အလုပ်များပါ ပါဝင်သည်)အဆင့်အထိ မလုပ်ဆောင်ကြပေ။ ထိုသို့သော အလုပ်များ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်လျှင်လည်း ပစ္စည်းများ၏ အတိုင်းအတာအတိုင်း စံချိန် ကိုက်ဆိုက်များအတိုင်း တိုက်ရိုက်(ဝယ်ယူ) မသုံးစွဲကြတော့ဘဲ အင်ဂျင် ၏ ပကတိလိုအပ်နေသည့် အတိုင်းအတာ (Specifications as required)) အတိုင်း၊ လောင်း/ဖိ(Forged) ပစ္စတင်များကိုသာ သုံးစွဲကြသည့် အလေ့အထဖြစ်လာကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Custom Made များသာ စပယ်ရှယ်အော်ဒါပေး မှာယူသုံးစွဲလာကြခြင်းဖြစ်သည်။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ အင်ဂျင်၏ စက်မှုပိုင်းများကို ကိုင်တွယ်ရာ တွင် အင်ဂျင်ဆိုက်များကို ပြောဆိုအလုပ်လုပ်ကြရလေရာ ဘိုးပေါက်အချင်း များ(Diameter of the cylinders) အတွက် ကိုက်ညီမည့်ပစ္စတင်ရင်းများ ကို ဖော်ပြပါ အတွင်းတိုင်း မိုက်ခရိုမီတာများ(Internalmicrometers) အသုံးပြုတိုင်းတာရသည်၊ သို့မဟုတ် အင်ဂျင်ဘိုးရင်းပေါက်ကို အထက်ပါ တိုင်းတာသည့် မည်သည့်ကိရိယာနှင့် တိုင်းတာသည်ဖြစ်စေ ပစ္စတင်လှုပ် ရှား(ထက်/အောက် ခုတ်ချက်လမ်းကြောင်း)သည့်အတိုင်း အနိမ့်/အမြင့် သုံးနေရာဝေကာ သတ်မှတ်ပြီးသကာလ ၁၂၀ ဒီဂရီစီလှည့်ပတ်၍ တိုင်း တာရသည်။ တိုင်းတာသည့် အနိမ့်/အမြင့်နေရာများ သတ်မှတ်ရာတွင် လည်း အမြင့်ဆုံးနေရာရှိ နံရံတွင် ဒစ်(အထစ်/Ridge) နေရာကို မတိုင်း တာဘဲ လွှတ်ထား၊ ရှောင်ကာတိုင်းတာရမည်။ ထိုအထစ် (Ridge)၏ အောက်နား(အထစ်လွတ်ရာ စလစ်အပေါ်ဘက်)၊ ဘိုးပေါက်အလယ်နှင့် ဘိုးပေါက်အောက်ခြေ (အောက်အထစ်လွတ်ရာ စလစ်အပေါ်နား/ဘိုးပေါက် အောက်ခြေပိုင်းတွင်လည်း အထစ်ရှိသည်)နေရာများသည် တိုင်းတာရမည့် နေရာသုံးနေရာဖြစ်သည်။
အသုံးပြုထားပြီး သုံးလက်စအင်ဂျင်များ၏ ဘိုးပေါက်အတိုင်းအတာ များတွင် ဘိုးပေါက်၏အနိမ့်အမြင့်နေရာ သုံးနေရာဟုဆိုရာ၌ ဘိုးပေါက်၏အပေါ်ဘက်ကို တိုင်းတာရာတွင် အင်ဂျင်(ဘိုးပေါက်)၏ ဘယ်/ညာမျဉ်း အတိုင်း အချင်းကိုတိုင်းတာလျှင် လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာကို ပို၍ထိမိ စွာ တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပထမတိုင်းတာရမည့်နေရာသည် ဘိုးပေါက်၏ ဘယ်/ညာအတိုင်း(အင်ဂျင်အနေအထားအတိုင်း)ဖြစ်က ပို သင့်လျော်ခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်ပါတိုင်းတာမှု (ဘိုးပေါက်၏ အချင်းကို အနိမ့်အမြင့်သုံးနေရာ၌တိုင်းတာခြင်း)များသည် ဘိုးပေါက်တွင်းအချင်း ကိုတိုင်းတာ၍ အင်ဂျင်ဘလောက်၏ ဆိုက်(Size)ကို ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။

အပြင်(Outside)တိုင်း မိုက်ခရိုမီတာနှင့်
ပစ္စတင်ကို တိုင်းတာလေ့လာခြင်း
ပစ္စတင်ကိုတိုင်းတာရန် သင့်လျော်သော အောက်ဆိုက်မိုက်ခရိုမီတာ(Outside Micrometer) တစ်လက် လိုအပ်သည်။ ဘိုးပေါက်ချဲ့ ထားသည်တွင် လိုက်ဖက်မည့်ပစ္စတင်ကို တိုင်းတာရှာဖွေရွေးချယ်ရန်အတွက် သုံးလက်စ အိုဗာဆိုက် အမှတ်အသားမပါသည့် ပစ္စတင်ကို စတင် တိုင်းတာရပေလိမ့်မည်။ အသုံးပြုနေသော အမှတ်အသားမပါသည့် အိုဗာဆိုက် ပစ္စတင် မည်မျှပွန်းစားထားသည်ကို တိုင်းတာရန် ပစ္စတင် ပေါ်တွင်လည်း အနည်းဆုံးနှစ်နေရာ တိုင်းတာရမည်။ ပစ္စတင်ပင်(Gudgeon Pin ၊ Wrist Pin)နှင့်အပြိုင် ထောင့်မှန်ကျကျ၊ ပစ္စတင်၏အပြင် ဘော်ဒီပိုင်းကို တိုင်းတာရမည်။ ဒုတိယတိုင်းတာရမည့် အမှတ်နေရာ သည် ပစ္စတင်အပေါ်ဘက်၊ ပစ္စတင်ရင်းအောက်အနီးအနားနေရာတို့ ဖြစ် သည်။ မတိုင်းတာသင့်၊ မတိုင်းတာရသေးသောနေရာမှာ ပစ္စတင်စကပ် (Piston Skirt) နေရာဖြစ်သည်။

အထက်ပါ တိုင်းတာရရှိချက်အဖြေများနှင့် Service Manual စာအုပ်ပါ ဘိုးပေါက်အချင်း၏ အတိုင်းအတာ အသေးစိတ် သတ်မှတ် ဖော်ပြချက်(Bore Diameter Specifications)အတိုင်းအတာများကို နှိုင်းယှဉ်၍ ပြန်လည်တည်ဆောက်သင့်ပေသည်။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here