ဒလတံတားစီမံကိန်း-၂ တည်ဆောက်နေစဉ်အတွင်း ဘုန်းကြီးလမ်းအပိုင်း ပြေးဆွဲနေသည့် ယာဉ်လိုင်း ရှစ်လိုင်းကို ယာယီလမ်းကြောင်းဖြင့် ပြေးဆွဲမည်

297

ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ
ဒလတံတားစီမံကိန်း-၂ တည် ဆောက်နေစဉ်အတွင်း ဘုန်းကြီး လမ်းအပိုင်းပြေးဆွဲနေသည့် ယာဉ် လိုင်း ရှစ်လိုင်းကို ယာယီလမ်း ကြောင်းဖြင့် ပြေးဆွဲမည်ဖြစ် ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင် ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင် အဖွဲ့မှ သိရသည်။

အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်မှ စ၍ ယာယီလမ်းကြောင်းဖြင့် ပြေး ဆွဲမည့် ယာဉ်လိုင်းများမှ YBS 37(YBPC) ၊ Airport Shuttle၊ YBS 78 ၊ YBS 94 ၊ YBS 97၊ YBS 77 ၊ YBS 21(ခေတ်သစ် ဘုရင့်နောင်)၊ YBS 21 (Power Eleven)၊ YBS 39(GYCT)၊ YBS 39 (Power Eleven) တို့ဖြစ် သည်။

လမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲပြေး ဆွဲရာတွင် ဘုန်းကြီးလမ်းအပိုင်း ကိုသာ ရှောင်ကွင်းပြေးဆွဲမည်ဖြစ် ပြီး Omni Focus General Service Co.,Ltd မှ Airport Shuttle ယာဉ်လိုင်းကို အပြန်လမ်း ကြောင်းတွင် လသာလမ်း၊ အနော် ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းကို အ သုံးပြု၍ ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်သည်။ YBS 21 (ခေတ်သစ်ဘုရင့်နောင်)ယာဉ်လိုင်း၏ အသွားလမ်းကြောင်း ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ကျုံးကြီး(ဂိတ်ဖျား) နှင့် အပြန်လမ်းကြောင်းကို ကျုံး ကြီး(ဂိတ်ဖျား)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရွေ တိဂုံဘုရားလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းကို အ သုံးပြု၍ ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်သည်။ YBS 21(Power Eleven)ယာဉ် လိုင်း၏ အသွားလမ်းကြောင်းကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း-လမ်းမတော်လမ်း၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ရွေ တိဂုံဘုရားလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း (လသာ)နှင့် အပြန်လမ်းကြောင်း တွင် လသာဂိတ်ဖျားမှ အနော်ရ ထာလမ်း၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းကို အသုံးပြု ၍ ပြေးဆွဲမည်ဖြစ်သည်။

YBS 94 ၊ YBS 78 နှင့် YBS 97ယာဉ်လိုင်း၏ အပြန်လမ်း ကြောင်းကို ရန်ကုန်ဘူတာကြီးဂိတ် ဖျား၊ ဂျိုးဖြူလမ်း၊ အလံပြဘုရား လမ်း၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ အနော် ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းကို အ သုံးပြု၍ ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်သည်။ YBS 37(YBPC) ယာဉ်လိုင်း၏ အပြန်လမ်းကြောင်းကို ခြောက်ထပ် ရုံးဂိတ်ဖျား၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ရွေတိဂုံ ဘုရားလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ပြေးဆွဲ မည် ဖြစ်သည်။ YBS 39 (Power Eleven) ယာဉ်လိုင်း၏ အသွား လမ်းကြောင်းကို ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ရွေတိဂုံဘုရား လမ်း၊ အနော်ရထာလမ်း(လသာ) နှင့် အပြန်လမ်းကြောင်းကို လသာ (ဂိတ်ဖျား)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ပြေးဆွဲ မည် ဖြစ်သည်။ YBS 39(GYCT) ယာဉ်လိုင်း၏ အသွားလမ်းကြောင်း ကို မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ ဝါးတန်း လမ်းဂိတ်ဖျားနှင့် အပြန်လမ်း ကြောင်းတွင် ဝါးတန်းလမ်းဂိတ် ဖျား၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း အသုံးပြု၍ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်သည်။ YBS 77 ယာဉ်လိုင်း၏ အသွား လမ်းကြောင်းကို ရွေတိဂုံဘုရား လမ်း(တောင်ဘက်မုခ်)၊ အနော်ရ ထာလမ်း၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ ဗိုလ် ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် အပြန် လမ်းကြောင်းကို အသွားလမ်းအ တိုင်း အသုံးပြု၍ ပြေးဆွဲမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ရဲထွန်းေကျာ်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here