တစ်ဦးချင်းပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းကို  ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နှင့်  Consignment  စနစ်ဖြင့် ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းကို  ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်အထိ ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်၊တစ်ဦးချင်း  စလစ်ကပ်ပါမစ်များကိုမူ   ပုံမှန်အတိုင်း  သက်တမ်းသုံးလ  တိုးခွင့်ပေးမည်

1038

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ယခုနှစ်၏ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ မိုဒယ်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပါမစ် လျှောက်ခွင့်ပေးမည့် နောက်ဆုံး ရက်ကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာတွင်

တစ်ဦးချင်းတင်သွင်းမည့် ကားများ အတွက် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နှင့် ကား အရောင်းပြခန်း၊ ကားအရောင်းစင် တာများမှ Consignment စနစ် ဖြင့် တင်သွင်းမည့်ကားများအတွက် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်အထိ ပါမစ် လျှောက်ခွင့်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

လျှောက်ထားခဲ့သည့် ပါမစ် များအတွက် ကားအရောင်းပြခန်း၊ ကားအရောင်းစင်တာများမှ တင် သွင်းသည့် ဖရီးပါမစ်ကားများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း တင်သွင်းသည့် စလစ်ကပ်ကားများကို ပထမအကြိမ် နှစ်လ၊ ဒုတိယအကြိမ် တစ်လ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပေးမည် ဖြစ် သည်။ သို့သော် ကားအရောင်းစင် တာများမှ တင်သွင်းသည့် ၂၀၁၄ မိုဒယ်နှင့်အောက် စလစ်ကပ်ပါမစ် များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းတင် သွင်းသည့် ဖရီးပါမစ်များကိုမူ သက် တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။

သက်တမ်းတိုးခွင့်ရှိသည့် ပါ မစ်များကို မူလခွင့်ပြုချက်သက် တမ်းအတိုင်း သုံးလကုန်ဆုံးပြီးပါက ထပ်မံသက်တမ်းတိုး လျှောက်ထား ခြင်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ် ၃၁ ရက် အထိသာ ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်သည်။

ယခုနှစ်၏ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒအရ ၂၀၁၄ မိုဒယ်နှင့်အောက် ညာ မောင်းကားများ တင်သွင်းရာတွင် ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း အစားထိုး စနစ်ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုထားခြင်းကြောင့် တစ်ဦးချင်း စလစ်ကပ်လျှောက်ထား မှုမှာ အောက်တိုဘာလ တတိယ ပတ်အထိ ၇,၆၃၆ စောင်ရှိခဲ့ပြီး ဖရီးပါမစ်ဖြင့် ပါမစ်လျှောက်ထား မှုမှာ ၈၂၃ စောင်သာ ရှိခဲ့သည်။တင်သွင်းထားသည့် ကားများ အတွက် ကားအရောင်းစင်တာများ မှ ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ် လျှောက်ထား ရာတွင် ၅,၇၆၉ စောင်နှင့် ကား အရောင်းပြခန်းများမှ ဝယ်ယူခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ၉,၈၉၆ စောင် ပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။

 

ဆန်းသစ်အောင်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here