ဆီစစ်ဘူးတစ်ဘူး၏ ထိမိမှုရာနှုန်းနှင့် ဘီတာတန်ဖိုး Filter Efficiency and Beta Ratio

804

အမှိုက်သရိုက်၊ အမှုန်အမွှားတို့ကို ယင်းတို့၏လှည့်ပတ်နေသော လမ်းကြောင်း၊ သို့မဟုတ် စီးဆင်းနေသည့် လမ်းကြောင်းအတွင်း ထိန်းချုပ်(သိမ်း)ရသောနေရာနယ်ပယ်များတွင် စစ်ထုတ်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Filter Rating) များ သတ်မှတ်ရာ၌ မှားယွင်းမှုများ ဖြစ်တတ်သည် (ဝါ) မှားယွင်းစွာ သတ်မှတ်တတ်ကြသည်။ ဆီစစ်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် အင်ဂျင်ဝိုင်စစ်တစ်ခု၏စစ်နိုင်သည့်အဆင့် အမည်ခံသက်သက်မျှသာဖြစ်တတ်ကြသည်။ ဆီစစ်ထုတ်လုပ်သူများမှ ထင်ရာမြင်ရာ ထင်တိုင်းကြဲ မိုက်ခရိုမီတာတန်ဖိုးအတိုင်းအတာ သတ်မှတ်ချက်များသာ ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။ ဤကဲ့သို့ ဆီစစ်တစ်ခု၏ အတန်းသတ်မှတ်ချက်တို့သည် အနည်းငယ်မျှမဟုတ် ကိုးကားစရာ၊ အားထားစရာ မဟုတ်ပေ။

တစ်မီတာ၏ တစ်သန်းပုံ တစ်ပုံ မိုက်ခရွန် (Micron) ကို တစ်မိုက်ခရွန်ဟုခေါ်သည်။ နှစ်ရာမိုက်ခရွန် အရွယ်အစားအမှုန်များသည် ၁ဝ မိုက်ခရွန် သတ်မှတ်ထားသည့်ဆန်ခါမှ ဖြတ်ထွက်သွားသည်ကို ဆီစစ်စမ်းသပ်မှုများမှ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်ဟု အဆိုရှိနေသည်။ အမည်ခံအားဖြင့် ငါးမိုက်ခရွန်အထိ စစ်နိုင်အား ပီပီပြင်ပြင်ရှိသည်ဟု ကြော်ငြာအားကောင်းကောင်းဖြင့် အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီစစ်များကို သင့်အား ရောင်းချလာသည် ရှိသော် ဝယ်ယူရန် လုံးဝငြင်းဆန်လိုက်ရုံ၊ ပယ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။

ဆီစစ်တစ်ခု၏ စစ်နိုင်သည့်အဆင့် အခြားတစ်ခု၊ အခြားသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာ ပကတိ စစ်နိုင်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(Absolute Rating) ပင် ဖြစ်သည်။ ဆန်ခါမှ ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မည့် အကြီးဆုံးသောအမှုန် အရွယ်အစားဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆိုက်ဆန်ခါမှ ဆိုက်တန်ဖိုးကို စံသတ်မှတ် စမ်းသပ်မှုမျိုးမရှိသော်လည်း ဆီစစ်ဆန်ခါထိမိမှု (Effectiveness) များ သတ်မှတ်ရာတွင် အကြီးဆုံးသော အပေါက်ဆိုက်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည်။ ဆီစစ်တစ်ခု ၏ ပကတိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ(Norminal Rating) ထက် ပိုမိုအဆင်ပြေစိတ်ချရသည်။

အောက်ပါပုံကို ကြည့်ရှုလေ့လာကြည့်ပါက (β)သည် ဆန်ခါပေါက်အကျယ်ကို မိုက်ခရွန်ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ကို လည်းကောင်း၊ အမှုန်များပါလာသောဆီမှ ဆန်ခါမျက်နှာပြင်တစ်ပြင်လုံးသို့ ဖြတ်လျက်စီးဆင်းသွားသည်ကိုလည်းကောင်း တွေ့နိုင်သည်။ ယင်းသို့ ဆန်ခါကို ဆီဖြတ်သန်းသည်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် ဆန်ခါအပေါက်ဆိုက်နှင့်ညီသော အမှုန်အချို့အရေအတွက် သည် ဆီစစ်တစ်ခု၏ စစ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက် အဓိကဖြစ်သည်။ အပေါက်ဆိုက်(β)နှင့်အောက် သေးသော အမှုန်အမွှားများ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားခြင်းသည် ဆီစစ်၏ ‘ပကတိ စစ်နိုင်သော အဆင့်သတ်မှတ်ချက်'(Absolute Rating) ၊ သို့မဟုတ် ဆီစစ်၏ စစ်ချက်ထိမိမှု(Effeciency) တွက်ချက်ရာတွင် ထည့်သွင်း မစဉ်းစားတော့ပေ။

ဘီတာ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

စက်မှုလောကတွင် အများသုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ ဘီတာအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Beta Rating)ပင် ဖြစ်သည်။ အိုင်အက်စ်အို သတ်မှတ်ချက် (ISO 16889:1999)အရ ဆန်ခါကိုဖြတ်ကာ အထွေထွေသော ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှု နည်းစနစ် (Multi-Pass Method)အရ အနုစိတ်ဆန်ခါ၏ စစ်ချက်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ခြင်းများမှ ဘီတာအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ဆီစစ်တစ်ခု(ဘူး)၏ အရည်အသွေးကို တိုင်းတာစစ်ဆေးရန် သတ်မှတ်ထားသော ဆီထုထည်(ဥပမာ  တစ်မီလီလီတာ)ကို ဆီစစ်ဘူး အဝင်(Upstream)နှင့် အထွက်(Downstream) ဆီ(အင်ဂျင်ဝိုင်) အသီးသီး အတွင်း ပါဝင်သော အမှုန်အမွှားလေးများအရေအတွက် နှင့် အရည်အသွေးကို တိတိကျကျရေတွက်စစ်ဆေးရန် လိုအပ်သည်။ အမှုန်အမွှားလေး၏ ဆိုက်သတ်မှတ်ချက်အရ သတ်မှတ်ထားသော ဆီစစ်ဘူးအဝင်ဘက် ဆီထုထည်အတွင်း ပါဝင်လာသော အမှုန်အမွှားအရေအတွက်ကို အဝင်ဘက်တွင် သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း အထွက်ဘက်အတွင်း ပါဝင်လာသော အမှုန်အမွှားလေးများ အရေအတွက်နှင့် (သချင်ာ္နည်း ဖြင့်) စားခြင်းဖြင့် ရလာသောအဖြေ(အချိုး)သည် ဆီစစ်တစ်ဘူး၏ ဘီတာအချိုး(βx)ပင် ဖြစ်သည်။ (x) သည် ဆီစစ်ဆန်ခါ၏ဆိုက်ဖြစ်ပြီး ယူနစ်အားဖြင့် မိုက်ခရွန်နှင့်သတ်မှတ်သည်။ ဘီတာအချိုး ၁ဝ ကို အသုံးချပြီး ငါးမိုက်ခရွန် ဆီစစ်ဖြင့် ဆီစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သော် ငါးမိုက်ခရွန်ဆိုက်၊ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုကြီးသော အမှုန်အရေအတွက် ပျမ်းမျှ ၁ဝ ခုကို ဆီအဝင်ဘက်တွင် ဖမ်းမိထားမည်ဖြစ်ပြီး ငါးမိုက်ခရွန်ဆိုက်၊ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ပိုကြီးသော အမှုန်တစ်ခုကို ဆီစစ်ဘူးအထွက် ဆီအတွင်းမှ ဖမ်းမိပေလိမ့်မည်။

ဆီစစ်တစ်ဘူး၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်၊ တစ်နည်း ထိမိမှုကို ဘီတာအချိုးမှ တိုက်ရိုက်တွက်ချက်နိုင်သည်။ အကြောင်းမူကား အမှုန်အမွှားဖမ်းနိုင်စွမ်းရည် (Capture Efficiency) မှာ Beta-1/Betax100 ဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ဘီတာ အချိုး ၁ဝ၊ ငါးမိုက်ခရွန်ဆန်ခါဖြင့် ဆီစစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့လျှင် ငါး မိုက်ခရွန်ဆိုက်၊ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ကြီးသော အမှုန်အမွှားများကို ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း ဖယ်ရှား၊ စစ်ထား၊ ဖမ်းထားနိုင်သည်။ ရှင်းလင်းစွာဆိုရပါမူ ဘီတာအချိုး ၁ဝ သတ်မှတ်ခံထားရသော ငါးမိုက်ခရွန်ဆန်ခါပါ ဆီစစ်သည် ဆီ(အင်ဂျင်ဝိုင်) လမ်းကြောင်းအတွင်း ပါလာသည့် ငါးမိုက်ခရွန်ဆိုက်၊ သို့မဟုတ် ယင်းထက်ကြီးသော အမှုန်အမွှားများကို ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ စစ်ထား၊ ဖမ်းထားနိုင်ပြီး ဆီစစ်အထွက်တွင် ဆီများကို သန့်စင်ပေးနိုင်သည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။

ဆီစစ်တစ်ခုကို လေ့လာရာတွင် ဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အချက်များလည်း ရှိသေးသည်။ ဘီတာအချိုးကို အသုံးပြုပြီး ဆီစစ်များကို နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် တကယ့်ဆီစစ်နေသည့် အခြေအနေများ(Actual Operatin Condition) ၊ ဥပမာ-ဆီကိုတွန်းပေးနေသော ဖိအားအမြင့်/အနိမ့်ရှိခြင်း၊ အပူချိန် ပြောင်းလဲမှုရှိခြင်းများ မပါဝင်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လက်တွေ့မကျလှသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိနေရပြန်သည်။

ဆီစစ်တစ်ဘူး၏ ဘီတာအချိုးသည် အမှုန် အမွှားနှင့် အမှိုက်သရိုက် များ ထိန်းထားနိုင်အားကို ဖော်ပြခြင်းမပြု။ ဆီစစ် သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဖမ်းမိထားနိုင်သော အမှုန် အမွှားများ စုစုပေါင်းအရေ အတွက်၊ ထုထည်၊ အလေးချိန်များနှင့်လည်း မပတ်သက်သယောင် ဖြစ် နေပြန်သေးသည်။ ဆီစစ် တစ်ဘူး တည်ငြိမ်စွာဖြင့် သက်တမ်းတစ်လျှောက် စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း အဆင့် အတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်မည် လည်း အာမခံချက်မရှိဖော်ပြ လေ့မရှိပေ။ ထိုသို့ဆိုလင့်ကစား ဘီတာအချိုးဆိုသည်မှာ ဆီစစ်တစ်ဘူး၏ ထိမိမှုအတိုင်းအတာကို အကောင်းဆုံးသောနည်းဖြင့် ထိရောက်စွာတိုင်းတာသောနည်းဖြစ်သည်ဟုသာ မျှော်လင့်ရသည်။

နောက်တစ်ကြိမ် သင့်ကားအတွက် ဆီစစ် ခေါ် Engine Oil Filter ဝယ်ယူရာတွင် အထက်၌ဖော်ပြခဲ့သော ဆီစစ်ဘူးတစ်ဘူး၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ထိမိမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်(Filter Efficiency Rating)ဗဟုသုတများကို အသုံးပြု၍ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့မည်ဆိုလျှင် …

စက်သွေးနီ (စွယ်တော်ရိပ်)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here