စလစ်အစားထိုး ကျပ်သိန်း ၃၀/၆၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်လျှောက်ရန် ကညနထံ ကားအရောင်းစင်တာ ၅၇ ခုမှ အစီးရေ ၂၂၀ အတွက် ငွေပေးသွင်းထား

1145

စလစ်အစားထိုး ကျပ်သိန်း ၃၀/၆၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်လျှောက်ရန် ကညနထံ ကားအရောင်းစင်တာ ၅၇ ခုမှ ကားအစီး ၂၂၀ အတွက်  ငွေပေးသွင်းထားကြောင်း ထောက်ကြန့် ကညနရုံးမှ သိရသည်။

စလစ်အစားထိုး ကျပ်သိန်း ၃၀/၆၀ ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်ထုတ် ပေးခြင်းကို ယခု အောက်တိုဘာလကုန်အထိသာ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ရာ ဝယ်ယူခွင့်ပါမစ်လျှောက် သည့် ကားအစီးရေ တဖြည်းဖြည်း ပိုများလာပြီး အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်အထိ ကုမ္ပဏီ ၅၇ မှ ၂၀ဝ၆ မိုဒယ်နှင့်အောက် ကားအစီး ၂၂၀ အတွက် ငွေပေးသွင်းထားကြောင်း သိရသည်။

ဝယ်ယူခွင့် ပါမစ်လျှောက်ရန် အတွက် ကညနထံ ငွေပေးသွင်းရာ တွင် Myint Myat Hein Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Hightech Princess Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Car Zone Company ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Myanmar Car Aung Naing Yae Company မှ ကျပ် သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Shwe Yemon Company ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် လေးစီး၊ Stone Green Hill Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ် စီး၊ Tu Nhlaing Ma Hmi Family မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Super Technology Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Phyo Service Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Forever Green Right Company မှ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ XY Service Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Gold Crane Service Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Five Great Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် သုံးစီး၊ 1717 Services Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် သုံးစီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် သုံး စီး၊ Royal 63 Services Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Lucky Center Services Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် သုံးစီး၊ Myanmar Refreshing Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် သုံးစီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Friendship Group Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Aung Thein Than Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် သုံးစီး၊ Golden Fortune Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် ၁၄ စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Shwe Hein Htet မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ် စီး၊ Dynamic Company မှ ကျပ် သိန်း ၃၀ ဖြင့် လေးစီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Aung Gabar Company မှ ကျပ် သိန်း ၃၀ ဖြင့် ငါးစီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Win & Sann Pwint Aung Myin Company မှ ကျပ် သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Saung Thit Nay Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Win Hlaing Hlaing Oo Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် သုံးစီး၊ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် ခြောက်စီး၊ Commerece Place Company မှ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Mingalar Thukha Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Triple Two Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ JPN Auto-services Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Grand Member Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် ရှစ် စီး၊ Myanmar Trade Center Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Capital Automotive Company ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ် စီး၊ Garmanit Company မှ ကျပ် သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Zeya New Comet Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Myanmar Jade Crown Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Sandar Services မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် သုံးစီး၊ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Nippon Auto Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် ၁၀ စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Aye’s Family Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် ငါးစီး၊ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Billion Power Services Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် ၂၂ စီး၊ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် ၁၉ စီး၊ Kyae Ye Win Auto Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Thilawun Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Sea Cross Express Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် ခြောက်စီး၊ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် ငါးစီး၊ Arena Motor Company ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Sky High Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Myanmar Acme Company မှ  ကျပ် သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Yangon Motors Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Century Bright Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် ငါး စီး၊ December Light Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Charm Services Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Asia Economic Company မှ ကျပ် သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Green Matrix Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Shwe Ginga Company မှ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Best Golden Village Auto Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Myo Motor Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Thitsar Arman Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး၊ Ayeyar Yoma Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် ရှစ်စီး၊ ကျပ်သိန်း ၆၀ ဖြင့် နှစ်စီး၊ Royal Thiri Company မှ ကျပ်သိန်း ၃၀ ဖြင့် တစ်စီး ငွေပေးသွင်းထားကြောင်း  သိရသည်။

ရဲထွန်းကျော်

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here